Revize - Elektro - Plyn

Vítejte

 

 

Vítejte na stránkách naší firmy, která již mnoho let zpracovává revizní zkoušky a revizní posudky pro velké, střední i malé organizace, státní správu i objekty pro bydlení. Velmi rádi pro Vás zpracujeme revizní zkoušky a následně revizní posudky v rozsahu: revize elektroinstalací, revize rozvaděčů, revize elektrospotřebičů, revize hromosvodů, revize plynových kotelen, revize plynových kotlů, revize rozvodů a nízkotlakých i střednětlakých plynových přípojek. Naše služby jsou rychlé, levné a to vše při zachování nejvyšší kvality a vždy se snahou minimálního omezení provozuschopnosti. Vyzkoušejte naše služby nezávaznou poptávkou.

 

Pár slov o vzniku a působení naší firmy

Firma byla založena v roce 1991. V prvopočátku se naše firma zabývala výrobou elektrických zařízení. V rámci rozšíření podnikatelských aktivit, či chcete-li expanze do příbuzných oborů, jsme se postupně začali zabývat revizemi elektrických zařízení a hromosvodů v rámci revizní zkoušky E2A pro ty z Vás, kteří mají rádi podrobnosti (Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny /hromosvodů/ v prostředí bez nebezpečí výbuchu) a následně i revizemi plynových zařízení a střednětlakých i nízkotlakých plynových rozvodů v rámci revizní zkoušky F - rozvod plynů, G - spotřeba plynů spalováním a opět pro ty z Vás, kteří mají rádi podrobnosti ( F 1 - Domovní plynovody na plynná paliva, F 3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn, G 1 - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva, G 2 - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva ) . Pro naši práci využíváme nejmodernější certifikovanou techniku a to hlavně proto, že nám velmi usnadňuje naši práci což v důsledku pro zákazníka znamená rychleji odvedenou práci a tím i nižší koncovou cenu. Ve výše uvedených oborech působíme velmi úspěšně dodnes a to především díky nastavené cenové politice, rozumnému přístupu a vlídnosti našich zaměstnanců, kteří si dokáží poradit i v těch neproblematičtějších situacích a každá i zdánlivě neřešitelná překážka je pro naše zaměstnance výzva, kterou se snaží odstranit cestou rychlou a levnou. Všichni naši zaměstnanci nebo chcete-li kolegové prošli přísným přijímacím výběrem a podepsali závazný Etický kodex, na jehož dodržování neustále dohlížíme.