Revize - Elektro - Plyn

Revize hromosvodů

 

Revizí hromosvodů dle normy EN 62 305 a následných článků (podrobně viz sekce legislativa) jsou tři druhy.

  1. Výchozí - po nové instalaci. Potřebovat ji budete krom jistoty, že jste chráněni před údery bleskem, pro kolaudaci objektu. Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)
  2. Periodická - touto revizí zjistíte, zda jsou Vaše hromosvody v bezvadném pořádku a nemohou být příčinou újmy na zdraví, životě či škodě majetku. Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)
  3. Mimořádná - tato revize se provádí zejména po stavebních úpravách objektu, které se byť dílčím způsobem dotkly instalace hromosvodu nebo po úderu blesku. Touto revizí zjistíte, zda jsou vaše hromosvody plně funkční. Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)

 

 

 

V případě nejasností nebo dotazů k revizi hromosvodů nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.

 

 

 

Tabulka lhůt revizních zkoušek

 

Druh objektu Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
Ostatní 4

 

Postup při revizi hromosvodů

Nechceme Vás obtěžovat detaily, ale pro ty, kteří by rádi věděli co je čeká při revizi hromosvodné soustavy uvádíme přehled prací dle ČSN EN 62305-3, čl.7.2.postupy :

  1. kontrola stavu spojů, ekvipotenciálního pospojování
  2. kontrola uchycení a měření zemního odporu uzemňovacího vodiče
  3. kontrola zhoršení a koroze součástí jímací soustavy, vodičů a spojů,
  4. kontrola koroze zemničů