Revize - Elektro - Plyn

Revize elektroinstalací a rozvaděčů

 

Revize výchozí - vstupní - elektroinstalací, elektrorozvodů, rozvaděčů

Revize elektroinstalací a rozvaděčů "výchozí" se provádí převážně u nové elektroinstalace. Potřebovat ji budete zejména ke kolaudaci objektu, vyřízení nového odběrného místa, při jednání s ČEZ, PRE, EON atd.. Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)

 

Revize pravidelná - periodická

Revize elektroinstalací a rozvaděčů "pravidelná" se provádí z důvodu bezpečnosti a nařizení zákona dle normy ČSN 33 1500 a dalších, kde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize (viz níže a v sekci legislativa). V rámci pravidelné revize zjišťujeme aktuální stav elektroinstalací a případné drobné vady ihned odstraníme, v případě vážnějších nedostatků zajistíme urychlenou opravu tak, aby nevznikla újma na zdraví, životech nebo škody majetku.Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)

 

Revize mimořádná

Revize elektroinstalací a rozvaděčů "mimořádná" se provádí po opravách, rekonstrukcích nebo úpravách elektroinstalací. Touto revizí zjistíme celkový stav elektroinstalace a schopnost jejího bezproblémového a bezpečného provozu.Orientační cena této revize (viz sekce ceníky)

 

 

 

V případě nejasností nebo dotazů k revizi elektroinstalací a rozvaděčů nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.

 

 

 

Tabulky četnosti pravidelných revizních kontrol

 

Podle působení vnějších vlivů

Pořadové číslo Druh prostředí Revizní lhůty v rocích
1 Normální 5
2 Studené 3
3 Horké 3
4 Vlhké 3
5 Mokré 1
6 Se zvýšenou korozní agresivitou 3
7 S extrémní korozní agresivitou 1
8 Prašné s prachem nehořlavým 3
9 S otřesy 2
10 S biologickými škůdci 3
11 Pasivní s nebezpečím požáru 2
12* Pasivní s nebezpečím výbuchu 2
13 Venkovní 4
14 Pod přístřeškem 4

* Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí s žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

 

Podle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích
1 Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2
2* Zděné obytné a kancelářské budovy 5
3 Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3
4* Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2
5 Pojízdné a převozné prostředky 1
6 Prozatímní zařízení staveniště 0,5

* Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

 

V případě nejasností nebo dotazů k revizi elektroinstalací a rozvaděčů nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.