Revize - Elektro - Plyn

Revize plynu a plynovodů

 

 

Všechny druhy revizí plynu jakožto vyhrazených plynových zařízení  ukládá každému zákon lhostejno zda se jedná o velkou organizaci státní správu nebo jednotlivce. Nechci Vás zde děsit důsledky jež mohou nastat v případě nedosažitelnosti revizní zprávy plynu nebo plynového zařízení v celé řadě životních situací, které zpravidla nebývají z těch příjemnějších. Na tomto místě chci na Vás apelovat, abyste si i staré revizní zprávy plynového zařízení pečlivě uchovávali.

  

Revizí plynovodů jsou tři druhy :

Orientační ceny těchto revizí (viz sekce ceníky)

 

Revize plynu a plynovodů  provádíme  v rozsahu F1, F2, F3

  1. Domovní plynovody
  2. Průmyslové plynovody
  3. Uliční plynovody

 

 

Domovní plynovody

Domovní plynovod začíná u plynoměru a končí u jednotlivých plynových  spotřebičů  ( plynový sporák, plynový kotel, karma, plynová topidla atd.)

Revize domovních plynovodů tedy sestává z kontroly plynového vedení a téměř vždy jsou do revize zahrnuty i plynové spotřebiče (nevyžádá-li si zákazník pouze a jen revizi plynovodu – plynového rozvodu).

Při revizi domovních plynovodů a pro účel tohoto vysvětlení zahrňme do této revize i plynové spotřebiče kontroluje revizní technik nejen případný unik plynu, ale i umístění domovního plynového rozvodu,  průchody zdmi,  objem prostor  v závislosti na výkonu spotřebiče ve kterých jsou naistalovány plynové spotřebiče  proudění vzduchu, odvětrání, funkční zkoušku a celou řadu dalších úkonu jež ukládá ČSN, TPG ( podrobněji viz sekce legislativa )

Orientační ceny těchto revizí (viz sekce ceníky)

 

 

 

Zákonné termíny prohlídek a revizních kontrol

DRUH KONTROL  A REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TERMÍN

Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení

Před uvedením do provozu

Provozní revize plynového zařízení

1x za 3 roky

Kontrola plynového zařízení

1x za rok

Přezkoušení obsluhy plynového zařízení

1x za 3 roky

 

 

Průmyslové plynovody

Průmyslové plynovody stejně jako plynovody domovní začínají  u plynoměru  a tím může ale nemusí veškerá podobnost s domovními plynovody končit.  U průmyslových plynovodů hlavně u větších a rozsáhlejších instalací mohou být předřazeny např.:

Tyto další prvky v plynové instalaci znamenají  téměř vždy  změnu v zařazení do skupin kompresorová stanice nebo regulační stanice. Taková změna přináší nejen složitější revizní prohlídku, ale také mnohem větší požadavky  kladené na kvalifikaci montážní firmy a potažmo na kvalifikaci obsluhy, které jsou blíže specifikovány v příslušných normách a vyhláškách.

Dále se na tomto místě problematikou průmyslových plynovodů nechci zabývat  a to hlavně proto, že ten kdo ho již provozuje tak danou problematiku již zná a ten koho to teprve čeká se jistě poradí s projekční kanceláří.

Přesto zde chci zmínit, že jsme oprávněni zpracovat  a zpracováváme i revize Průmyslových plynovodů

Orientační ceny těchto revizí (viz sekce ceníky)

 

V případě nejasností nebo dotazů k revizím domovních, průmyslových nebo uličních plynovodů nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.

 

 

Uliční plynovody

Uliční plynovody jsou hodně vzdáleny od potřeb běžných odběratelů, a proto se zde touto problematikou zabývat dále nebudeme.

Přesto zde chci zmínit, že jsme oprávněni zpracovat a zpracováváme i revize Uličních plynovodů

V případě nejasností nebo dotazů k revizím domovních, průmyslových nebo uličních plynovodů nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.