Revize - Elektro - Plyn

V rámci našich možností se snažíme finančně pomáhat dětem, které nemají to štěstí, že žijí ve spokojených rodinách, nebo nejsou zcela zdravé. 

Sponzorujeme :

Dětský rehabilitační stacionář ZVONEK

Dětský rehabilitační stacionář je nestátní zdravotnické zařízení zřízené Statutárním městem  Kladno v roce 1993.
Stacionář je zaměřen na denní komplexní péči o děti předškolního věku, které pro svůj zdravotní handicap vyžadují odbornou specializovanou zdravotní péči. Jde o děti s kombinovaným postižením, s dětskou mozkovou obrnou, s mentální retardací, s těžkým neurologickým či ortopedickým onemocněním, o děti s vývojovými poruchami nebo s jinými specifickými potřebami, pro které děti nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu.

www.zvonek-kladno.cz

Dětský domov a základní škola v Ledcích

V zařízení pečují o děti s nařízenou ústavní výchovou, s předběžným opatřením nebo děti nacházející se přechodně v sociální nouzi. V takovéto situaci se mohou ocitnout děti již od útlého věku a pokud se jejich zázemí nezmění, aby mohly odejít dříve, setrvají zde zpravidla do 18 let

www.ddledce.cz