Revize - Elektro - Plyn

Praha 7 - Centrála

 

Centrála firmy zpracovává objednávky zákazníků pro každou jednotlivou provozovnu bez ohledu na lokalitu provozovny. Veškeré zakázky a poptávky směřujte na kontaktní telefony nebo e-maily ( zde ). Dále pak na centrálu prosím směřujte Vaše požadavky, nápady případně stížnosti. Zpětná vazba od zákazníka je pro nás velmi důležitá. Každá Vaše připomínka nebo stížnost či případně nápad na rozšíření našich služeb nezůstane bez povšimnutí.

 

V centrále Vám nabízíme kompletní sortiment našich služeb v oblasti revizí elektro i revizí plynu. Jen namátkou :

  1. Revize Elektroinstalací
  2. Revize Rozvaděčů
  3. Revize Elektrospotřebičů
  4. Revize Hromosvodů
  5. Revize Plynových spotřebičů ( sporáky, vafky atd.)
  6. Revize Plynových rozvodů ( od plynoměru ke spotřebičům )
  7. Revize Plynových Vedení jak STL tak i NTL ( uliční plynové vedení )
  8. Revize Kotlů, kotelen ( bez omezení výkonu )
  9. Revize Průmyslových pecí a tepelných zařízení

Legislativně jsou výše uvedené revize shrnuty v těchto kódech :

 

Všechny druhy revizí ( výchozí, pravidelnou i mimořádnou ), ve výše uvedeném rozsahu zpracujeme rychle a velmi pečlivě. Díky mnoha provozovnám je naše firma schopna zabezpečit krátké dodací lhůty bez účtování dopravného. Veškeré naše provozovny jsou personálně vybaveny tak, abychom dokázali pojmout poptávky z celých spádových oblastí. Zaměstnanci na každé jednotlivé provozovně byli velmi přísně vybráni a jsou to výhradně dlouholetí odborníci a praktici ve svých oborech. Osvědčení či oprávnění k vykonávání revizních prací udělené Technickou Inspekcí ČR, mají všichni naši zamestnanci a rádi vám je na požádání předloží k nahlédnutí. Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni špičkovou měřící technikou.

Orientační ceny revizí ( viz ceník )

 

V případě nejasností nebo dotazů k revizím elekto i plynových zařízení nás prosím kontaktujte a náš technik Vám rád poskytne doplňující informace.